PROJEKT UNIJNY

Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz optymalizacja procesu wytwórczego przyczyniła się do powstania w firmie nowej jakościowo oferty. Projekt nr PMA.03.03.00-14-J077/23 pn. ,,Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MIRAGE HOBBY ADAM ZIELIŃSKI poprzez implementacje ekoinnowacji w realizowanych usługach na rynku drukarskim” zakładał wprowadzenie na rynek usługi druku cyfrowego wysokiej jakości wraz z jego obróbką w postaci ploterowania, bigowania. Przez innowacyjny sposób druku cyfrowego oraz zaautomatyzowanie etapów ploterowania czas usługi się skrócił.

Cały proces jest wydajniejszy, zużycie energii elektrycznej jest znacząco mniejsze oraz zerowe zużycie wody i przez to zerowe odprowadzenie wody do ścieków.

Maszyna drukującą zakupiona w ramach projektu to urządzenie cechujące się wysoka wydajnością i obsługującą szeroką gamę mediów oraz jakość wydruku porównywalna do offsetowego.

Urządzenie pracuje z prędkością 95 str./min., skonfigurowaną tak, aby oferować funkcje druku i skanowania Urządzenie posiada piątą stacją na toner specjalny, co pozwala wyjść poza gamę CMYK i tworzyć unikalne, przyciągające uwagę materiały wyróżniające produkty modelarskie oferowane przez Wnioskodawcę na tle konkurencji. Cechy innowacyjne i wyróżniające planowaną do zastosowania technologię od innych oferowanych na rynku:

Dotychczasowy proces druku cyfrowego był kapitałochłonny, mniej ekologiczny oraz wymagał większych nakładów pracy ludzkiej. W związku z wdrożeniem druku cyfrowego na maszynie firmy Ricoh przy obróbce postdrukarskiej na maszynie tnąco-bigujące firmy SINAJET serii DF MT zwiększyły się możliwości oferowanych usług I produktów poligraficznych. Ploter to wielofunkcyjne urządzenie w formacie 900×600 mm pozwalające na obróbkę arkuszy np. B2. Dzięki różnorodnym narzędziom (rolka bigująca/perforująca, nóż wleczony, nóż tangencjalny) i możliwości użycia ich podczas jednego przejazdu arkusza bez konieczności wymiany praca wykonywana jest płynnie i szybko. Standardowe wyposażenie maszyny pozwala na cięcie materiału do grubości 10 mm.

Proces produkcji stał szybszy, przyjaźniejszy dla środowiska oraz bardziej zautomatyzowany przy mniejszych nakładach pracy ludzkiej, przez to bardziej wydajniejszy.

Projekt pn. ,,Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MIRAGE HOBBY ADAM ZIELIŃSKI poprzez implementacje ekoinnowacji w realizowanych usługach na rynku drukarskim“ ukierunkowany był na wsparcie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstwa MIRAGE HOBBY Andrzej Zieliński, poprzez wdrażanie innowacji procesowych co przełoży się na trwały rozwój firmy. W ramach przedmiotowego projektu nastąpiła rozbudowa przedsiębiorstwa związana z wprowadzaniem na rynek ulepszonych produktów w oparciu o zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Projekt zakładał wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy nowej usługi druku cyfrowego wysokiej jakości wraz z jego obróbką w postaci ploterowania, bigowania opartej na najnowszych ekologicznych technologiach – zmniejszonego poboru energii elektrycznej i zerowym zużyciu wody. W wyniku nowej inwestycji prowadzącej do wprowadzenia na rynek ulepszonych – wyższych jakościowo wyrobów w oparciu o wymianę parku maszynowego na najnowocześniejsze – ekologiczne rozwiązaniu dostępne na obecnym rynku w ofercie Wnioskodawcy pojawią się zupełnie nowe usługi nieświadczone dotychczas.. Niniejszy cel jest tożsamy z celem głównym Działania 3.3 RPO WM: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP – oraz celem głównym RPO WM: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Projekt prowadzi do rozszerzenia skali działalności firmy Mirage Hobby Adam Zieliński, w tym zwiększenia poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz rozwoju współpracy w sferze gospodarczej. Projekt prowadzi do rozszerzenia skali działalności Wnioskodawcy, w tym zwiększenia zatrudnienia, poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz rozwoju współpracy zarówno w sferze gospodarczej, jak i naukowej.

Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie bezpośrednio na dalszy rozwój firmy oraz konkurencyjność Mazowsza w układzie europejskim – sprzęt jest najnowsza technologią w Polsce. Podobnie wygląda kwestia wdrażanych ekoinnowacji w działalności przedsiębiorstwa.